SYNERSEN Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: Wsparcie wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwie SYNERSEN (Platforma Funkcyjna dla Obiektów Noclegowych Zintegrowana z Zamkami Elektronicznymi i Systemami Rezerwacyjnymi), dofinansowany w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania, które będzie w maksymalny sposób odciążało zarządców mniejszych obiektów noclegowych poprzez automatyzację procesów przy uwzględnieniu ich możliwości finansowych.

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji technologicznej: Platformy Funkcyjnej dla Obiektów Noclegowych Zintegrowanej z Zamkami Elektronicznymi i Systemami Rezerwacyjnymi, a docelowo wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 1 003 090,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 570 864.00 PLN

© 2019-2021 Synersen Sp. z o.o.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu